Magyar  English

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) irányításával 18 Nemzeti Laboratórium kiépítése indult el idén Magyarországon négy területhez kötődve: Ipar és digitalizáció, Kultúra és család, Egészség, valamint Biztonságos társadalom és Környezet. Szegeden három Nemzeti Laboratórium kezdi meg működését, amik közül az egészség témában megvalósuló Biotechnológiai Nemzeti Laboratóriumnak a Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK) szolgál helyszínéül.

Az SZBK vezette Biotechnológiai Nemzeti Labor célja olyan fejlett biotechnológiai rendszerek és terápiás eljárások felállítása, amik új lehetőséget nyithatnak meg a gyógyszerfejlesztés területén. Az egyik leggyakrabban hallott probléma, ami az egészségügy kapcsán felmerül, az az antibiotikum rezisztencia fogalma. Az antibiotikumok gyakori és sokszor indokolatlan használata hozzájárult ahhoz, hogy olyan baktériumtörzsek szaporodjanak el, amelyekkel szemben a jelenlegi kezelési módszerek lassan hatástalanná válnak. A helyzet súlyosságát mutatja a WHO azon jóslata, amely szerint néhány évtized múlva a multirezisztens baktériumok a rákos megbetegedéseket is megelőzhetik a vezető halálokok listáján. Ennek megakadályozásához Pál Csaba, Papp Balázs és Kintses Bálint irányításával a kutatócsoportok újfajta antibiotikumok tervezésével, valamint bakteriofág alapú terápiás eljárások kidolgozásával veszi fel a harcot a kórokozók ellen.

A rezisztens baktériumokon felül egyéb súlyos fertőző betegségek is komoly nehézségeket okoznak az egészségügy számára. Az áru- és személyforgalom megnövekedésével nem csak az emberek előtt szűnt meg a térbeli akadály, hanem a különböző járványokért felelős kórokozók is könnyebben és gyorsabban jelennek meg a világ különböző pontjain. A fertőzések ilyenfokú terjedésével szemben a hagyományos oltóanyagok előállítása és tesztelése már nem tud lépést tartani. Egy újfajta vakcinálási megközelítés rendkívül ígéretesnek mutatkozik. Ez az újfajta eljárás az mRNS-en alapszik, és olyan előnyös tulajdonságokkal rendelkezik, amelyekkel biztonságosabb, gyorsabb és olcsóbb vakcinálás válik lehetővé. Erdélyi Miklós által koordinált alprojekt ezt az mRNS alapú módszert felhasználva tervez kifejleszteni olyan oltóanyagot, amely a gazdaság számára hatalmas veszteségeket okozó sertéspestis (African Swine Fever Virus, ASFV) ellen segít felvenni a harcot.

A Biotechnológiai Nemzeti Laboratórium harmadik fő célkitűzése, hogy engedélyezett gyógyszerek nagy áteresztőképességű szűrésével olyan hatóanyagokat találjanak, amelyek alkalmazhatóak lehetnek ritka, monogénes betegségek kezeléséhez. A Mihály József vezette alprogram célja, hogy a Drosophila melanogaster-t használva olyan betegség modelleket fejlesszenek ki, amelyek alkalmasak nagyszámú gyógyszermolekula tesztelésére. A Drosophila régóta alkalmazott modellállat emberi megbetegedések hátterének megismeréséhez, genomjában megtalálhatóak az emberi betegségekért felelős gének 70%-a. A szűrésekkel kapott potenciális gyógyszerjelöltek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a ritka betegségek kezelésére hatékonyabb terápiás eljárások legyenek kidolgozva.

A Biotechnológiai Nemzeti Laboratórium a kutatás több területén is hozhat újításokat, míg a Szegedi Biológiai Kutatóközpont számára nagy lehetőséget jelent a versenyképessé válásban mind hazai mind nemzetközi szinten.

2021. június 3-án került megrendezésre az Szegedi Biológiai Kutatóközpont vezetésével megvalósuló Biotechnológiai Nemzeti Laboratórium bemutatkozó rendezvénye. A konferencián a programban résztvevő kutatók prezentálták projekttel kapcsolatban elért eddigi eredményeiket és további terveiket. Bemutatkozó online konferencia

Alprogramok

Kollaborációs partnerek

  • Pardi Norbert – adjunktus, Pennsylvaniai Egyetem
  • Kalmár Tibor - tudományos főmunkatárs, SZTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika
  • HCEMM - Hungarian Centre of Excellence for Molecular Medicine - Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ

Under the leadership of the Ministry of Innovation and Technology (ITM), 18 National Laboratories were established in Hungary in 2020 in four areas: Industry and Digitization, Culture and Family, Health, and Safe Society and Environment. Three National Laboratories have started operating in Szeged, one of them is the National Laboratory of Biotechnology which belongs to the Health area and is housed in the Biological Research Centre (BRC).

The aim of the National Laboratory of Biotechnology, led by the BRC, is to initiate advanced biotechnology systems and therapeutic treatments that can open up new opportunities in drug development. The most commonly heard issue that arises in connection with healthcare is antibiotic resistance. The prevalent and often unjustified use of antibiotics has contributed to the proliferation of bacterial strains against which current treatments are slowly becoming ineffective. The severity of the situation is illustrated by the WHO prediction that in a few decades, multidrug-resistant bacteria may be ahead of cancer on the list of leading causes of death. To prevent this, under the direction of Csaba Pál, Balázs Papp and Bálint Kintses, the research groups will take up the fight against pathogens by designing new types of antibiotics and developing bacteriophage-based therapeutic methods.

In addition to resistant bacteria, other serious infectious diseases also cause serious health challenges. With the increase in transport and travel around the world , not only has the spatial barrier been removed from people but the pathogens responsible for various epidemics have appeared more easily and quickly in different parts of the world. In the face of this spread of infections, the production and testing of conventional vaccines can no longer keep pace. A new approach to vaccination, based on mRNA, is extremely promising. This new method has advantageous properties that make vaccination safer, it’s development faster and cheaper. The subprogram coordinated by Miklós Erdélyi aims to develop a vaccine using this mRNA-based method to help fight the African Swine Fever Virus (ASFV), which is causing huge losses to the economy.

The third goal of the National Laboratory of Biotechnology is to find active ingredients by high-throughput screening of authorized drugs that can be used to treat rare, monogenic diseases. The aim of the subprogram led by József Mihály is to use Drosophila melanogaster to develop disease models that are suitable for testing a large number of drug molecules. Drosophila has long been used as a model animal to understand the background of human diseases, with 70% of the genes responsible for human diseases present in its genome. Potential drug candidates obtained through screening may contribute to the development of more effective therapeutic procedures for the treatment of rare diseases.

The National Laboratory of Biotechnology can establish innovations in several areas of research, and also provide a great opportunity to the Biological Research Centre to become competitive both nationally and internationally.

On June 3, 2021, the introductory event of the National Laboratory of Biotechnology, led by the Szeged Biological Research Center, was held. At the conference, the researchers participating in the program presented their achievements so far and further plans for the project. Introductory online conference.

Subprograms

Collaborators

  • Norbert Pardi – assistant professor, University of Pennsylvania
  • Tibor Kalmár - senior research associate, Albert Szent-György Health Centre, Department of Pediatrics and Pedriatic Health Center
  • HCEMM - Hungarian Centre of Excellence for Molecular Medicine